Start et abonnement i dag

Vilkår og betingelser

Abonnementet

Abonnementet Bestilling av abonnement på varer skjer kun fra immivet.no, og forutsetter at du inngår et løpende abonnement. Ved førstegangs kjøp mottar du en startpakke der produktet er betydelig rabattert. Porto og ekspedisjonskostnadene kan variere fra et produkt til et annet og fremkommer ved bestilling.

Ved førstegangs kjøp blir du automatisk abonnent. Dersom du ikke ønsker å fortsette å abonnere, gir du oss melding om det innen angitt avbestillingsfrist på 2 til 4 uker etter at du mottok din startpakke. Slik melding kan du gi ved å sende:
E-post: info@immivet.no
Brev; ImmiVet AS, Storgata 47, 3181 Horten.
Eller ringe: 332 00 910

Som abonnent mottar du løpende leveringer av det/de produkter du har bestilt. Produktet leveres løpende med ulike intervaller, avhengig av det/de produkter du har kjøpt. Leveringsintervallene fremkommer ved din bestilling.

Du kan når som helst avslutte ditt abonnement og det er ingen krav til minstekjøp av noen produkter. Oppsigelse av abonnementet gjør du på e-post:
E-post: info@immivet.no
Brev; ImmiVet AS, Storgata 47, 3181 Horten.
Eller ringe: 332 00 910

Priser

I alle våre priser inngår merverdiavgift (moms). Dersom merverdiavgiftssatsen skulle endres, forbeholder vi oss retten til å justere våre priser med tilsvarende beløp. Vi tilstreber å holde en stabil pris på alle våre abonnement produkter, men må ta forbehold om å kunne heve priser i samsvar med den normale prisøkningen i markedet uten å varsle særskilt om dette.

I tillegg til selve produktprisen kommer porto og ekspedisjon for forsendelsen, for tiden fra kr 99 – 199. Vi tar forbehold mot eventuelle trykk- og/eller skrivefeil i de angitte priser.

Opplysninger gitt på immivet.no (samt våre produktspesifikke undersider) Vi tar forbehold om eventuelle skrive- og/eller trykkfeil på våre nettsider, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere ditt kjøp/abonnement dersom produktet er utsolgt. Dersom en vare er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til ditt kjøp/abonnement, eller kansellere kjøpet/abonnementet.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger uten forvarsel dersom det foreligger mistanke om misbruk.